Lokální centrum Skalka

POPIS ÚZEMÍ
Řešené území se nachází na Praze 10 v části Strašnice, oblast kolem výstupu ze stanice metra A- Skalka. Jeho vymezení vychází převážně z vysokopodlažní okolní panelové zástavby, která ho obklopuje při západní a východní straně. Na jižní a severní straně tvoří pomyslnou hranici zástavba z rodinných převážně řadových domů. Severovýchodní strana území plynule přechází do nedaleké zahradní kolonie. Výšková niveleta panelového sídliště je 8-9 podlaží doplněná o bodové 13 podlažní objekty. Rodinné domy na jižní straně tvoří 3-4 podlažní zástavbu. Severní strana je tvořena dvoupodlažními domy. Dalším z prvků vymezujícím možnost nové zástavby je komunikace I. třídy Na Padesátém, která zároveň území dělí na dvě poloviny. Kromě komunikace zasahuje do prostoru vedení VVN a trasa metra s jeho stanicí v napojení na zastávku autobusů MHD, kde některé linky mají v současnosti konečnou stanici. S autobusovým nádražím se zde do budoucna nepočítá. V současnosti se v území nachází převážně veřejná vybavenost v podobě obchodů a služeb. Území rovněž pokrývá velká plocha zeleně. Tyto faktory tvoří dobrý předpoklad pro vznik nového lokálního centra.
KONCEPT NÁVRHU
V závislosti na faktorech vymezujících území vznikla hmota, která doplňuje stávající subtilní liniovou zástavbu a ukončuje ji v návaznosti na procházející silniční komunikaci. Na tuto zástavbu je navázáno i výškově. Objekty začínají na niveletě rodinných domů na jižní straně a různým výškovým uskakováním končí na výšce 8 podlaží. Tato hmota je v návaznosti na okolí doplněna bodovými 10 podlažními objekty. Propojení jednotlivých částí území je zajištěno pomocí podchodů a nadchodu tvořeného ozeleněnou rampou. Rampa navazuje v západní části na nově vzniklou sportovně rekreační osu, která propojuje centrum se zbylými částmi území.
Nové centrum přebírá již v současnosti existující funkce obchodu a služeb a doplňuje je o funkce kulturní a sportovně relaxační. Toho je docíleno uspořádáním venkovních prostorů a propojovací rampou navázanou na k ní přiléhající objekty. Rampa slouží po celé své délce jako prostor pro vystavování uměleckých děl. Je doplněna o rozhledové body v podobě pohledů do území nebo náhled do squash centra. Přilehlé objekty ji mohou využívat jako terasu pro restaurace nebo přilehlou venkovní rozšířenou plochu. Venkovní prostory na úrovni 1.NP jsou uspořádány podle funkcí na které navazují. Ve východní části jsou tyto prostory řešeny jako komunikační s možností posezení nebo venkovního rozšíření vnitřních prostor. Část slouží i jako otevřená čekárna pro MHD. V západní části prostory navazují na probíhající osu, která slouží jako propojovací komunikační prvek s možností sportovního využití pro bruslařskou dráhu a cyklistiku. Prostory blíže k východu z metra slouží jako skatepark se zimním využitím pro kluziště. Doplněné o odpočinkovou plochu. Prostory za propojovací osou slouží jako repreznetativní a pro sportovní využití. V severovýchodní části je prostor využíván podle předem daných závazných funkcí- tržnice a zahradní restaurace.

Březen 2020
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031